Chào mừng đến với Chia Se AT

Chào Các Bạn đây sẽ trở thành 1 trong những web cho Những AT giỏi và mới cùng nhau chia sẽ  vs nhau . Các bạn hãy ủng hộ và giúp đỡ mình cũng như trang web và sẽ có những kiến thức AT cho các bạn nhé 

 

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.